ബ്ലാങ്ങാട് : യുവധാര ചാവക്കാട് ബീച്ച് ഏകദിന ചിത്രകല പഠന കളരി സംഘടിപ്പിച്ചു. ബ്ലാങ്ങാട് ബീച്ച് എ എൽ പി സ്കൂളിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ ചാവക്കാട് നഗരസഭ ചെയർമാൻ എന്‍ കെ അക്ബർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. 5 മുതൽ 15 വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള പഠനകളരി ഇന്ന് വൈകിട്ട് 4 മണി വരെനടക്കും. കുട്ടികള്‍ക്ക് വേണ്ട ചിത്രകലാ
പഠന ഉപകരണങ്ങൾ, ഭക്ഷണം തുടങ്ങുയവ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്.