ചാവക്കാട് : പുത്തൻ കടപ്പുറം സൂര്യ കടലാമ സംരക്ഷണ സമിതിക്ക് ആദ്യത്തെ കടലാമ മുട്ടകൾ കിട്ടി. കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനം മൂലം വൈകിയാണ് ഇത്തവണ കടലാമ മുട്ടയിടാനെത്തിയത്. മുൻ കാലങ്ങളിൽ നവംബർ മാസം മുതൽ മുട്ടയിടാൻ തീരത്തെത്തിയിരുന്ന കടലാമ ഇത്തവണ ജനുവരി 6 നാണ് എത്തിയത്.
കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മാസമായി സമിതി പ്രവർത്തകർ തീരത്ത് നിരീക്ഷണം നടത്തി വരികയായിരുന്നു. സൂര്യ കടലാമ സംരക്ഷണ സമിതി പ്രസിഡണ്ട് പി എ സെയ്തുമുഹമ്മദ്, സമിതി അംഗങ്ങളായ പി എ നസീർ, ഷാനു, അസീസ്, പി എ ഫൈസൽ, പി ജെ ജംഷീർ, ഷജീർ, പി എ നജീബ് എന്നിവർ ചേർന്ന് മുട്ടകൾ ഹാച്ചറിയിലേക്ക് മാറ്റി സ്ഥാപിച്ചു. 114 മുട്ടകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു.