ഗാനമേളയും നൃത്തനൃത്യങ്ങളും ഇല്ല ആഘോഷത്തിനുവെച്ച തുക ദുരിതബാധിതര്‍ക്ക്

ഗുരുവായൂര്‍: പൂര്‍വ്വ വിദ്യാര്‍ഥി സംഗമത്തിന്റെ ആഘോഷം പൊടിപൊടിക്കാന്‍ കരുതിവെച്ച തുക ദുരിതബാധിതരെ സഹായിക്കാന്‍ മാറ്റിവെച്ചു. ഗുരുവായൂര്‍ ശ്രീകൃഷ്ണ കോളേജിലെ 96-98 ബാച്ച് പ്രീഡിഗ്രി വിദ്യാര്‍ഥികളുടെ സംഗമം 18 നു ഞായറാഴ്ചയാണ് നടക്കുന്നത്. അതിന്റെ ഭാഗമായി ഗാനമേള, ശിങ്കാരിമേളം, നൃത്തനൃത്യങ്ങള്‍ തുടങ്ങിയ ആഘോഷങ്ങള്‍ നിശ്ചയിച്ചിരുന്നു. ഇതിനായി  കരുതിവെച്ച തുകയാണ് ദുരിതബാധിതരെ സഹായിക്കാന്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് ഭാരവാഹികള്‍...

Read More