ചാവക്കാട് : കടപ്പുറം പുന്നക്കച്ചാൽ നാലു സെന്റ് കോളനിയിൽ നിന്നും കഞ്ചാവ് പിടികൂടി. കോളനിയിലെ തെക്കരകത്ത് കുട്ടിമോന്റെ വീട്ടിൽ നിന്നാണ് രണ്ട് കിലോയോളം കഞ്ചാവും പണവും പിടികൂടിയത്.
ചാവക്കാട് എക്സൈസ് ഇൻസ്പെക്ടർ കെ.വി ബാബുവിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘമാണ് റെയ്ഡ് നടത്തിയത്.