പുന്നയൂർ : കോവിഡ് 19 സ്ഥിരീകരിച്ച അകലട് സ്വദേശിയുടെ റൂട്ട് മാപ്പിൽ തെറ്റുള്ളതായി പഞ്ചായത്ത് അധികൃതർ. ആരോഗ്യ വകുപ്പ് തയ്യാറക്കിയ നിലവിലുള്ള മാപ്പിൽ ഇദ്ദേഹം പഞ്ചവടിയിലെ എസ് ബി ഐ എ ടി എം ൽ പോയതായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ എടക്കഴിയൂരിൽ തന്നെയുള്ള എസ് ഐ ബി (സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക്)ലാണ് ഇദ്ദേഹം പോയിട്ടുള്ളത്. ഇദ്ദേഹം എയർപോർട്ടിൽ നിന്നും ഇറങ്ങിയ ശേഷം പെരുമ്പിലാവിലുള്ള സഹോദരിയുടെ വീട് സന്ദർശിച്ചിട്ടുണ്ട്.
പഞ്ചവടിയിലെ എസ് ബി ഐ എ ടി എം സന്ദർശിച്ചവർ ഭയക്കേണ്ടതില്ല. എന്നാൽ 23 നു 11 മണിക്ക് എസ് ഐ ബി യിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഇടപാടുകാരും ജീവനക്കാരും ജാഗ്രത പുലർത്തണം.
തയ്യാറാക്കിയ റൂട്ട് മാപ്പിൽ തെറ്റ് പറ്റിയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള വിവരം പഞ്ചായത്ത് അധികൃതർ ആരോഗ്യവിഭാഗത്തെ അറിയിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ അതിൽ ഒരു തിരുത്ത് ഇതു വരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്ന് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ബുഷറ ഷംസുദ്ദീൻ പറഞ്ഞു.