ചാവക്കാട് : പ്ലസ്‌വൺ പരിക്ഷയിൽ സയൻസ് വിഷയങ്ങളിൽ മുഴുവൻ മാർക്കും നേടിയ മുഹമ്മദ് ജാസിം(340/340), മുഴുവൻ വിഷയങ്ങളിലും A+ നേടിയ ബാസിൽ, റിയാൻ റഷീദ്, കൃഷ്ണപ്രിയ, നാജിയ തസ്നി, ഫാത്തിമ ഷഫ്സിദ എന്നിവരെ ഐ എസ് ആർ അക്കാദമി അനുമോദിച്ചു, ചാവക്കാട് ഐ എസ് ആർ അക്കാദമി (ISR Academy) വിദ്യാർഥികളാണ് ഇവർ. ആദ്യ ബാച്ചിലെ 25 വിദ്യാർത്ഥികൾ 90% നു മുകളിൽ മാർക്ക് നേടി ഉന്നത വിജയം കരസ്ഥമാക്കിയതായി മാനേജ്മെന്റ് അറിയിച്ചു.