വിദ്യാഭ്യാസ രംഗം ബഹുസ്വരമാകണം: ടി.എൻ പ്രതാപൻ എം പി

ചേർപ്പ്: വൈവിധ്യങ്ങളുടെയും, വൈരുധ്യങ്ങളുടെയും സൗന്ദര്യമാണ് ഇന്ത്യയുടെ പ്രത്യേകതയെന്നും, ഏകശിലാത്മകമായ സംസ്കാരത്തിലേക്ക് രാജ്യത്തെ നയിക്കുന്നത് ഇന്ത്യൻ പാരമ്പര്യത്തിനെതിരാണെന്നും ടി.എൻ പ്രതാപൻ എം പി പറഞ്ഞു.എസ്.എസ് എൽ സി വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി എസ്.എസ്.എഫ് നടത്തിവരുന്ന മാതൃക പരീക്ഷ എക്സലൻസി ടെസ്റ്റിന്റെ സംസ്ഥാന തല ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ച് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. വ്യത്യസ്ഥ ആശയങ്ങളും ആദർശങ്ങളുമുള്ള ഇന്ത്യ പോലൊരു രാജ്യത്തിലെ പഴമയെ ഇല്ലാതാക്കാനുള്ള നീക്കം പല ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. പരിഷ്ക്കരണമെന്ന പേരിൽ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തെ കാവിവൽക്കരിക്കാനും പൊളിച്ചെഴുതാനുമുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ആസൂത്രിതമായി നടക്കുകയാണ്. പുതിയ ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയത്തിലും ബഹുസ്വര സമൂഹത്തിന് ചേരാത്ത പലതും ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നു. നാളത്തെ പൗരൻമാരായ വിദ്യാർത്ഥികളെ വർഗീയമായി ചിന്തിപ്പിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന പാഠങ്ങളും, വിദ്യാഭ്യാസ നയങ്ങളും ഇന്ത്യയുടെ ബഹുസ്വര സംസ്കാരത്തിന് ഗുരുതരമായ പോറലുകൾ ഏൽപ്പിക്കും. അതിനാൽ വിദ്യാഭ്യാസരംഗം എന്നും ബഹുസ്വരമായി തുടരണമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ചേര്‍പ്പ് ഗ്ലോബല്‍ സ്ക്കൂളില്‍ വെച്ചാണ് എക്സലൻസി ടെസ്റ്റിന്റെ സംസ്ഥാന തല ഉദ്ഘാടനം നടന്നത്. എസ്.എസ്.എഫ് സംസ്ഥാന പ്രസിഡണ്ട് കെ...

Read More