ചാവക്കാട് : ലോക്ക്ഡൗൺ നിയമം ലംഘിച്ച് ഹോട്ടലിൽ ഇരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ അനുവദിച്ച  ഹോട്ടലുകൾക്കെതിരെ ചാവക്കാട് പോലീസ് നടപടി സ്വീകരിച്ചു.
തിരുവത്ര, അഞ്ചങ്ങാടി, പാലുവായ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ തുറന്ന് പ്രവർത്തിക്കുകയും ഭക്ഷണം വിളമ്പുകയും ചെയ്ത ഹോട്ടൽ ഉടമകൾക്കെതിരെയാണ് കേസ്. പാർസൽ നൽകാൻ മാത്രമേ നിലവിൽ അനുമതിയുള്ളൂ.