പുന്നയൂര്‍ക്കുളം: ഗ്രാമപഞ്ചായത്തും സമൂഹ്യനീതി വകുപ്പും ചേര്‍‍ന്ന് ഭിന്നശേഷിക്കാര്‍ക്കുള്ള മെഡിക്കല്‍ ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചു. കണ്ണ്, അസ്തി, ഇ.എന്‍.ടി., മനോരോഗം എന്നീ വിഭാഗങ്ങളിലെ വിദഗ്ദ്ധ ഡോക്ടര്‍മാരുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ രാവിലെ 8 മണി മുതല്‍ കടിക്കാട് സ്കൂളില്‍ വെച്ചാണ് പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചത്. 176 പേര്‍ ക്യാമ്പില്‍ പങ്കെടുത്തു. പങ്കെടുത്തവരില്‍ അര്‍ഹരായവര്‍ക്ക് മെഡിക്കല്‍ ബോര്‍ഡ് സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റും സാമൂഹ്യ നീതി വകുപ്പിന്‍റെ ഭിന്നഷേശിക്കാര്‍ക്കുള്ള തിരിച്ചറിയല്‍ കാര്‍ഡും നല്‍കി.