ചാവക്കാട്ചാ: വക്കാട് ഇലക്രിക്കല്‍ സെക്ഷന് കീഴില്‍ വരുന്ന മാമാബസാര്‍, പഞ്ചാരമുക്ക്, പാലയൂര്‍, ചാവക്കാട് ടൌണ്‍  എന്നിവിടങ്ങളില്‍ ബുധനാഴ്ച രാവിലെ ഒന്‍പത് മുതല്‍ വൈകീട്ട് അഞ്ച് വരെ വൈദ്യൂതി വിതരണം തടസ്സപ്പെടും