ചാവക്കാട് : ചാവക്കാട് പൊന്നാനി ദേശീയപാതയുടെ അതിശോചനീയമായ അവസ്ഥയിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് നാളെ നടത്താനിരുന്ന ബസ്സ്‌ തൊഴിലാളി പണിമുടക്ക് പിൻവലിച്ചു. ഇന്ന് രാത്രി ഒൻപതു മണിമുതൽ ഒരു മണിക്കൂർ നേരം ബസ്സ്‌ ജീവനക്കാരുമായി സ്റ്റേഷൻ ഓഫീസർ ജി ഗോപകുമാർ നടത്തിയ ചർച്ചയെ തുടർന്നാണ് പണിമുടക്ക് താത്കാലികമായി പിൻവലിച്ചത്.
ചാവക്കാട് സ്റ്റേഷൻ ഓഫീസർ ആർ ടി ഒ, പി ഡബ്ള്യു ഡി ഉദ്യോഗസ്ഥർ എന്നുവരുമായി ഫോണിൽ സംസാരിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ഇന്ന് രാത്രി തന്നെ വലിയ കുഴികളെല്ലാം മെറ്റൽ ഇട്ട് നികത്താം എന്ന് ഉറപ്പ് ലഭിച്ചതായി പറയുന്നു. നാളെ രാവിലെ പത്തുമണിയായിട്ടും കുഴികൾ നികത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ അധികാരികളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടായില്ലെങ്കിൽ രാവിലെ         പത്തുമണിമുതൽ ബസ്സ്‌ സർവ്വീസ് നിർത്തിവെക്കുമെന്നും ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്ത ബസ്സ് തൊഴിലാളികളുടെ പ്രതിനിധികൾ അറിയിച്ചു.