അകലാട് : അകലാട് എം ഐ സി സ്കൂളിനടുത്ത് രാമച്ചപ്പാടത്തിനു തീ പിടിച്ചു. ഇന്ന് രാത്രി ഏഴരയോടെയാണ് തീ പടരുന്നത് കണ്ടത്. നാട്ടുകാരും നബവി ആംബുലൻസ് പ്രവർത്തകരും, ഗുരുവായൂർ ഫയർഫോഴ്‌സും ചേർന്ന് തീ നിയന്ത്രണ വിധേയമാക്കി. ഒന്നര ലക്ഷം രൂപയുടെ നഷ്ടം കണക്കാക്കുന്നു. തീ പിടുത്തതിന്റെ കാരണം വ്യക്തമായിട്ടില്ല.