ചാവക്കാട് : ചാവക്കാട് താലൂക് ആശുപത്രിയിൽ തുറന്ന വായനശാല( ഓപ്പൺ ലൈബ്രറി) സ്ഥാപിച്ചു. മണത്തല ഗവൺമെൻറ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ എൻഎസ്എസ് രജതജൂബിലി വർഷം അക്ഷരദീപം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് ലൈബ്രറി സ്ഥാപിച്ചത്.
വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാൻഡിങ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ എ സി ആനന്ദൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ആരോഗ്യ സ്റ്റാൻഡിങ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ മഹേന്ദ്രൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ചാവക്കാട് താലൂക്ക് ഹോസ്പിറ്റൽ ഡോക്ടർ സഫീർ ലൈബ്രറി പുസ്തകങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങി. പിടിഎ പ്രസിഡണ്ട് അബ്ദുൽകലാം, പ്രിൻസിപ്പൽ ഇൻ ചാർജ് ശ്രീജിത്ത്, എൻഎസ്എസ് ഇൻചാർജ് മഞ്ജു തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു.