ചാവക്കാട്: തൃശൂർ പാമ്പാടി നെഹ്റു കോളേജിലെ ജിഷ്ണുവിന്റെ മരണത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ചും, മാനേജ്മെന്റുകളുടെ വിദ്യാർത്ഥിദ്രോഹ നടപടി
അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു കൊണ്ടും *എസ്.ഐ.ഒ ചാവക്കാട് ഏരിയ* കമ്മിറ്റിയുടെ കീഴിൽ പ്രതിഷേധ സംഗമം സംഘടിപ്പിച്ചു.
എസ്.ഐ.ഒ തൃശ്ശൂർ ജില്ലാ കാമ്പസ് സെക്രട്ടറി മുഹ്സിൻ ഗഫൂർ മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നിർവ്വഹിച്ചു. ഏരിയ പ്രസിഡന്റ് മാഹിർ അസ്ഹരി, യാസർ തിരുവത്ര,
ബാസിൽ മുതുവട്ടൂർ, ഹമദ് മഞ്ഞിയിൽ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു.