ചാവക്കാട് : പൂക്കുളം വൃത്തിയാക്കി. ഹരിതകേരളം പദ്ധതിയിലുള്‍പ്പെടുത്തി ചാവക്കാട് നഗസഭയുടെ 9-ാം വാർഡിലെ  പൂക്കുളം വാര്‍ഡ്‌ കൌണ്‍സിലര്‍ ശാന്താ സുബ്രമണ്യന്‍റെ മേല്‍നോട്ടത്തില്‍  മൈനര്‍ ഇറിഗേഷന്‍ വകുപ്പ്  ശുചീകരണ പ്രവര്‍ത്തികള്‍ നടത്തി. കുളത്തിലെ വാഴ, ചെളി, ചണ്ടി എന്നിവ നീക്കം ചെയ്തു.  രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയാണ് സംസ്ഥാന ഗവണ്‍മെന്റ് ഹരിതകേരള പദ്ധതിയില്‍ ഈ ശുചീകരണ പ്രവൃത്തിക്ക് നീക്കിവെച്ചത്. നഗരസഭാ കീഴിലുളള ഈ കുളം വൃത്തിയാക്കുന്നതിന് 2018 ജനുവരി 11 ന് ചേര്‍ന്ന നഗരസഭാ കൗണ്‍സില്‍ ശുചീകരണ പ്രവൃത്തി നടത്തുന്നതിന് മൈനര്‍ ഇറിഗേഷന്‍ വകുപ്പിന് അനുമതി നല്‍കിയിരുന്നു.