ഗുരുവായൂർ: പൂക്കോട് ശുദ്ധജല വിതരണ പദ്ധതി മന്ത്രി കെ. കൃഷ്ണൻകുട്ടി നാടിന് സമർപ്പിച്ചു. 16 കോടി ചെലവഴിച്ച് പൂർത്തിയാക്കിയ പദ്ധതി  വീഡിയോ കോൺഫറൻസിലൂടെയാണ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത്.

ഗുരുവായൂർ നഗരസഭയിലെ പൂക്കോട് പ്രദേശത്തെ 34000 പേർക്ക് ആളോഹരി 150 ലിറ്റർ ശുദ്ധജലം പദ്ധതിയിലൂടെ ലഭിക്കും. അമൃത് മിഷൻ വഴിയാണ് പദ്ധതി നടപ്പാക്കിയത്.

ചടങ്ങിൽ കെ. വി അബ്ദുൾ ഖാദർ എംഎൽഎ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു.