മച്ചിങ്ങല്‍  അബ്ദുമോൻ (54 )

മച്ചിങ്ങല്‍
അബ്ദുമോൻ (54 )

പുന്നയൂർ : കുഴിങ്ങര സ്‌കൂളിന് സമീപം താമസിക്കുന്ന പരേതനായ കടവിൽ ഹസ്സൻ മകൻ മച്ചിങ്ങല്‍ അബ്ദുമോൻ (54 ) നിര്യാതനായി.
മക്കൾ : അനസ് (എസ് കെ എസ് എസ് എഫ് യൂണിറ്റ് പ്രസിഡന്റ് ), ഹസ്ന, അസറ. മരുമകൻ : റംഷാദ്