ചാവക്കാട്: ശ്രീകൃഷ്ണജയന്തിയുടെ ഭാഗമായി മണത്തല ശ്രീവിശ്വനാഥ ക്ഷേത്രത്തിൽ ഗോപൂജ നടത്തി.

ക്ഷേത്രം മേൽശാന്തി എം.കെ.ശിവാനന്ദൻ മുഖ്യ കാർമ്മികത്വം വഹിച്ചു. പി.ജെ. മിഥുൻ, ഗോപിനാഥൻ എന്നിവർ  നേതൃത്വം നൽകി.

വിവേകാനന്ദ ബാലഗോകുലം ഗുരുപാദപുരിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിലായിരുന്നു പൂജ സംഘടിപ്പിച്ചത്.