ഗുരുവായൂർ : തൊഴിയൂരിൽ യുവാവിനു സൂര്യാഘാതമേറ്റ് ശരീരത്തിൽ ആറിടങ്ങളിൽ പൊള്ളൽ. ട്രാവലർ ഡ്രൈവാറായ ചോഴിയാട്ടിൽ സജി (36) ക്കാണ് സൂര്യാഘാതമേറ്റത്. ഇന്ന് ഉച്ചക്കാണ് സംഭവം.
കുട്ടികളെ സ്കൂളിൽ വിട്ട് വണ്ടിയുമായി തിരിച്ച് വീട്ടിലെത്തി പാർക്ക് ചെയ്ത് വീട്ടിലേക്ക് കയറുന്നതിനിടെയാണ് പൊള്ളലേറ്റത്. സജി ഷർട്ട് ധരിച്ചിരുന്നു. ചുമലിലും പുറത്തുമായി ആറിടങ്ങളിൽ പൊള്ളലുണ്ട്.